JURIDISK INFORMATION

Copyright © Opsis Aktiebolag. Alla rättigheter är förbehållna.

OPSIS och OPSIS-logotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Opsis Aktiebolag.

Opsis Aktiebolag, organisationsnummer 556124-0598, även benämnt ”Opsis AB” och ”OPSIS AB” och härunder ”OPSIS”, äger opsis.se-domänen och relaterade webbplatser (var och en hädanefter benämnd som en ”OPSIS Webbplats”), och, såvida inget annat anges, all material som finns där. Genom att tillgodogöra dig innehållet på en OPSIS Webbplats accepterar du nedanstående villkor. Om du inte accepterar dem så måste du avstå från att tillgodogöra dig innehållet på endera av dessa webbplatser.

Användning av innehåll

Bortsett från ev. mjukvara får du använda innehållet på en OPSIS Webbplats för din personliga, icke-kommersiella informationsinhämtning, och enbart för detta ändamål. Du får lov att granska, kopiera, skriva ut och distribuera allt innehåll (förutom ev. mjukvara) för detta ändamål, förutsatt att alla upphovsrättsliga och andra ägarrelaterade märkningar av sådan information bibehålls. Oaktat det föregående får pressreleaser och andra dokument som är klassade som publika lov att användas i publik kommunikation förutsatt att informationskällan anges. All annan användning av en OPSIS Webbplats och dess innehåll (förutom ev. mjukvara) kräver föregående skriftligt godkännande av OPSIS.

Användning av mjukvara

Eventuell mjukvara som är tillgänglig för nedladdning från en OPSIS Webbplats är upphovsrättsligt skyddad av OPSIS, dess dotterbolag, och/eller dess underleverantörer. Användningen av sådan mjukvara är reglerad av licensvillkor som antingen framgår i mjukvaran självt, eller som framgår av andra skriftliga licensvillkor mellan dig och OPSIS (och/eller dess dotterbolag). Du får inte ladda ner och/eller använda sådan mjukvara om du inte accepterar licensvillkoren.

Rätt att använda feedback

OPSIS tar gärna emot feedback, kommentarer och förslag som du ger genom funktioner på en OPSIS Webbplats. All sådan information ges dock på frivillig basis. Du accepterar att OPSIS får lov att använda sådan information på vilka sätt som OPSIS så önskar, och utan att du erhåller någon kompensation eller annan ersättning för sådant bruk.

Immateriella rättigheter

Produkter, processer och teknologi som beskrivs på en OPSIS Webbplats är skyddade av immateriella rättigheter som ägs av OPSIS, dess dotterbolag, och/eller tredje part.
Namnet OPSIS och OPSIS-logotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som ägs av OPSIS. Alla andra varumärken som nämns på en OPSIS Webbplats tillhör sina respektive ägare.

Friskrivning

En OPSIS Webbplats och dess innehåll tillhandahålls ”as-is” och ”as-found”, utan någon form av garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda; vilket inkluderar avsaknad av garantier om korrekthet, fullständighet, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål. OPSIS förbehåller sig rätten att ändra innehållet på varje OPSIS Webbplats, inklusive denna juridiska information, när som helst och utan föregående meddelande.
OPSIS och dess dotterbolag ansvarar under inga omständigheter för skador; direkta eller indirekta, straffande, slumpmässiga, speciella, sekundära eller andra; som uppstår genom, eller på annat sätt är förbundna med användningen av eller utebliven möjlighet att använda en OPSIS Webbplats; oavsett om det är under avtal, på grund av felaktigt handlande, strikt ansvar, eller annat; även om OPSIS har upplysts om risken för någon form av sådana skador.
En OPSIS Webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och styrs av tredje part. OPSIS tillhandahåller sådana länkar för besökarnas bekvämlighet, men tar inget ansvar för och skall under inga omständigheter hållas ansvarig för innehållet eller bristen på innehåll på sådana webbplatser.

Personlig integritet

OPSIS respekterar den personliga integriteten och samlar inte in, lagrar eller hanterar någon form av personlig information såvida den inte har tillhandahållits till OPSIS på frivillig basis av den berörda personen. Meddela OPSIS om du har delat med dig av sådan information men inte längre vill att OPSIS skall ha tillgång till och hantera den.
OPSIS följer nationella lagar om datalagring som styr användning och inhämtning av personlig information. Ditt namn, epost-adress, postadress och annan information som du har tillhandahållit till OPSIS kan komma att användas av OPSIS och delas med tredje part enbart för att svara på förfrågningar och på annat sätt ge dig support och begärd information. OPSIS använder inte och delar inte med sig av den personliga information du har tillgängliggjort via en OPSIS Webbplats för något annat ändamål, såvida du inte har accepterat sådan användning.

Användning av ”cookies”

När du tar del av en OPSIS Webbplats kan viss information i form av ”cookies” placeras i din dator; dvs. små datamängder som lagras i din dators permanenta minne eller i din webbläsare. Cookies kan användas för att förenkla ditt personliga bruk av webbsidor och för att få information om hur du använder webbplatsen, vilket kan hjälpa OPSIS att förbättra dess funktion och utseende.
Du kan vanligen låta din webbläsare blockera användningen cookies om du inte vill att sådana skall placeras i din dator. Om du blockerar cookies kan det dock hända att vissa delar av en OPSIS Webbplats inte fungerar som tänkt.
En OPSIS Webbplats kan också utnyttja bilder kallade ”web beacons” – även kallade ”enpixels-gifs” – som kan användas för att underlätta leverans av cookies och för att räkna antalet besökare. OPSIS kan också använda web beacons från tredje part för att sammanställa ansamlad statistik om hur sådana webbplatser fungerar.
[OPSIS LN-SE 170529]